• +06 50403608
  • p.van.der.sijde@gmail.com

Redigeren van tekst

Redigeren

Redigeren van tekst en tabellen/figuren

Sinds kort kan Proefschrift Groningen ook de redactie van uw proefschrift verzorgen. Ik werk hiervoor samen met een vaste editor. De editor verbetert niet alleen spel-, stijl- en grammaticafouten en onduidelijk geformuleerde zinsconstructies, maar controleert ook op fouten in bijvoorbeeld tabellen en figuren. De correcties worden aangegeven als suggesties. U kunt vervolgens zelf kiezen of u deze wilt accepteren. Er worden geen wezenlijke veranderingen aangebracht in de tekst.
Proefschrift Groningen biedt deze service aan tegen een vaste prijs van 0,07 euro per woord. Zo kunt u zelf aangeven welke pagina’s of hoofdstukken geredigeeerd dienen te worden en kunnen bijvoorbeeld al eerder gepubliceerde artikelen uitgesloten worden van redactie.

Vertalen van Samenvatting van Engels naar Nederlands
Een belangrijk onderdeel van een proefschrift is de Nederlandse samenvatting voor de leek. Als extra service biedt Proefschrift Groningen nu het vertalen van uw Samenvatting (Summary) van het Engels naar het Nederlands. Hierbij blijft het doel, de stijl, de toon en de context van de tekst behouden.
Proefschrijft Groningen kan uw Samenvatting vertalen voor een vaste prijs van 25 euro (maximaal 250 woorden).

Offerte aanvragen

Vraag naar de mogelijkheden van opmaak en drukken, het "Totaalpakket"